Fugle

Ryle
Ryle
Rødben
Rødben
Ederfugle hanner
Ederfugle hanner
Ederfugle han med det karakteristiske hovede
Ederfugle han med det karakteristiske hovede
Blishøne med kyllinger på Jøvet
Blishøne med kyllinger på Jøvet

Fyns Hoved er et af Danmarks vigtigste områder for trækfugle, både forår og efterår. Året igennem passerer titusindvis af fugle, og en del af dem kan desuden opleves som standfugle. I september-oktober ses bl.a. vadefugle som strandhjejle, ryler, sandløber og rødben. Alle smukke fugle, der søger føde i lavvandede områder.

Vi har mange Ederfugle i området. Hannerne har et meget karakteristisk udseende med deres sorte og hvide fjerdragt og deres speicelle hovedform. Hunnerne har en brun fjerdragt. Ederfuglene yngler ved Fællesstranden, og der kan ses flokke på flere hundrede ællinger om foråret, da fuglene er fælles om at passe deres afkom. Der er dog et stort "spild", da mange af ællingerne spises bl.a. af måger. 

I søen ved Jøvet har der i de sidste år boet en Blishønefamilie. Deres kyllinger er meget specielle med den røde farve.

I vandkanten kan man ofte se fuglen, Store Præstekrave, som faktisk er ret lille. Den har et kort næb, selv om den er en vadefugl, da den søger føde i vandoverfladen. Der kan tit ses flokke af Store Præstekrave på tangen i Korshavn.

Foto: Geert Mørk og Marianne Tolstrup

Del siden