Vandpriser

Vand fra Fyns Hoved Vandforsyningsselskab er stadig billigt. Pris reguleres efter FVD’s indekstal. Tallet bliver ajourført i oktober måned.

Men herudover skal der betales skatter og afgifter til staten plus et afledningsbidrag til kloakken. 

Se Taktsbladet

Vandspild – en dyr fornøjelse

Det er derfor dyrt med en dryppende vandhane, et løbende toilet, eller et brud på et rør under gulvet. 

Derfor luk for vandet i målerbrønden, når I rejser fra huset.

Hold øje med vandspild

Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt. Yderligere information hos Vandforsyningens formand.