Nyheder

Foreningen til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø

21/11-2016 11:31 af Bo C. Bruun (0 kommentarer)

 

Kære medlemmer af Fyns Hoved grundejerforening

 

Som medlem af bestyrelsen for "Foreningen til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø" er det glædeligt at konstatere, at Odense Havn ikke har fundet tilstrækkelige mængder råstoffer tæt på vores kyster på Hindsholm. Det betyder, at Odense Havn indtil videre har opgivet sine planer om råstofindvinding ud for Langø og i området nord for Fyns Hoved.

Odense Havn har indtil videre kun søgt om tilladelse til råstofindvinding i de 2 nordligste felter tættest på Samsø. Disse felter opfattes af Kystinspektoratet uden for vores interesseområde.

"Indtil videre" er understreget, da der stadig kan søges, men Odense Havn har meddelt os, at det ikke er sandsynligt.

I de havområder omkring Hindsholm, der af Kystdirektoratet opfattes som kystnære, har vores forening nu også opnået høringsret, hvilket betyder, at vi i fremtidige sager vil blive kontaktet og ikke som nu selv har skullet opsøge informationen.

 

Foreningen blev stiftet i august måned og har til formål at forebygge yderligere erosion af Hindsholms kyster og at arbejde for at bevare og gerne forbedre det kystnære havmiljø, herunder den marinebiologiske flora og fauna.

Efter lidt startvanskeligheder med bankkonto, konstituering af bestyrelsen mv. er vi nu klar til at være de lokale "vagthunde" i forhold til at beskytte vores dejlige natur på Hindsholm.

 

Fyns Hoved Grundejerforening har meldt sig ind i foreningen for at støtte arbejdet. Vi er en forening med over 50 medlemmer og har derfor 20 stemmer i den nye forening. Jeg varetager en menig bestyrelsespost på vegne af Fyns Hoved grundejerforening.

Vi arbejder på at få en hjemmeside hvor relevant information om foreningen og de igangværende sager kan kommunikeres.

 

Der er også åbent for at man som privatperson kan støtte foreningens arbejde - det koster kun 25,- kr pr år som privatperson.

 

Foreningens konto er: Reg.nr. 9570 kontonr. 12035519

Det er meget vigtigt, at du sætter en tydelig reference på din indbetaling: Navn og adresse samt email.

Kontingentets størrelse er sat til 25 kr pr stemme:

Et individuelt medlemskab koster altså 25 kr.

En institution, fx Kerteminde Kommune, har kun 1 stemme: 25 kr

En grundejerforening med op til 50 medlemmer har 10 stemmer: 250 kr

En grundejerforening med over 50 medlemmer har 20 stemmer: 500 kr

 

Med venlig hilsen

Henrik Lang Petersen

Fyns Hoved Grundejerforening